Kontakt oss

Styret 2014/2015 ble valgt ved årsmøtet 31. mars 2014.

Leder

Communica

Tommy Nilsen

Klasse
Telefon
E-post

13HKOM
-
leder@komsys.org

Nestleder / sosialt ansvarlig

Communica

Preben Haga

Klasse
Telefon
E-post

13HKOM
-
nestleder@komsys.org

Sekretær

Communica

Sigbjørn Myhre

Klasse
Telefon
E-post

13HKOM
-
sekretar@komsys.org

Økonomiansvarlig

Communica

Jarle Vikne

Klasse
Telefon
E-post

12HKOM
-
okonomi@komsys.org

Næringslivsansvarlig

Communica

Kristoffer Hatland

Klasse
Telefon
E-post

13HKOM
-
na@komsys.org

Systemansvarlig

Communica

Henrik Bjørseth

Klasse
Telefon
E-post

13HKOM
-
drift@komsys.org