Om Communica

Generelt

Communica er linjeforeningen for kommunikasjonsingeniørene ved Høgskulen på Vestlandet. Hovedoppgaven til linjeforeningen er å skape et godt miljø og nettverk mellom tidligere, nåværende og fremtidige kommunikasjonsstudenter. Samtidig ønsker vi å skape et tett samarbeid med næringslivet og hjelpe høgskolen med økende informasjon om studiet. Vi arrangerer linjefester, bedriftsbesøk, bedriftsseminar og sosiale arrangement for våre medlemmer.

Kommunikasjonselever på rebusløp.
Ølsmaking hos Hansa.

Linjefester/Sosiale sammenkomster

Vi i Communica mener at grunnlaget i et godt studiemiljø starter med et godt sosialt miljø. Vi arrangerer derfor opptil flere sosiale sammenkomster for alle klassetrinnene (1-3. klasse og masterstudenter). Ved arrangementer på høgskolen så prøver vi alltid å stille et eget kommunikasjonslag. 

Hvert år arrangerer vi minst én fest kun for medlemmer av Communica. På disse festene arrangerers kommunikasjons-quizer samtidig som det serveres snacks. Premier deles også ut.

Bedriftsbesøk

Linjeforeningen ønsker å ha et tett sammarbeid med næringslivet. Dette gjør at studenter tidlig i studiet kan begynne å bygge relasjoner til en fremtidig arbeidsgiver og kan se hvilke arbeidsoppgaver de kan forvente seg etter endt studie. Communica prøver derfor så ofte som mulig å arrangere bedriftsbesøk og bedriftsseminar. Vi har også gjesteforelesninger fra ulike bedrifter.

Vi jobber kontinuerlig med å få til tettere samarbeid med flere bedrifter.

Presentasjon om servere.
Nettverkskveld med nettverksgruppen.

Hva lærer en kommunikasjonsingeniør på skolen?

Kommunikasjonsingeniør er et gyllent bindeledd mellom elektronikk og data. Dette betyr i praksis at vi lærer det beste fra begge deler.

Kommunikasjon i datanettverk er en sentral del i vår undervisning. I første klasse begynner du med faget “Grunnleggende kommunikasjonsteknologi”. Dette faget gir deg hele pensumet til Cisco sin sertifisering CCNA (Cisco Certified Network Associate). Faget lærer deg alt om det grunnleggende innenfor nettverk. Blant annet ser man på hva en IP-adresse egentlig er, hvordan man deler inn et nettverk i ulike deler (vlan) og subnetter et nettverk. Man lærer også hva forskjellen mellom en ruter og swtich er, og hvordan disse samarbeider sammen for å sende trafikk i et nettverk. 

Et annet sentralt tema for oss kommunikasjonsingeniører er programmering, herunder spesialisering i nettverksprogrammering. Man begynner med et grunnlegende kurs i C++, går videre til C#, og avslutter med nettverksprogrammering i Java (TCP, UDP, multicast og programmering mot mobiltelefon). Et annet spennende fag er optisk kommunikasjon, her lærer man moderne fiberteknologi. 

Hvor kan du få jobb?

Det er et voksende behov for kommunikasjonsteknologi. Stort sett alle store bedrifter har i dag behov for utdannede innen kommunikasjonsteknologi. I tillegg finnes det i dag flere store firmaer som har spesialisert seg innenfor dette feltet. Eksempel på fremtidige arbeidsgivere er: Cisco, IBM, Intelecom, Atea, Eltel Networks, TV2, Telenor, NextGenTel, Forsvaret, Altibox, ABB, Statoil, Kongsberg gruppen, NEC, Datametrix og mange flere.

Arbeidsoppgaver kan være å prosjektere et helt nytt nettverk, drifte nettverk, utvikling av nye og effektive løsninger.

Idrettsdag i fadderuken.