Styret

Styret til Communica består av studenter som studerer kommunikasjonsteknologi ved Høgskulen på Vestlandet. Hele styret velges ved den årlige generalforsamlingen, og innehar vervet i 12 måneder.