Styret 2010 – 2011

Styret 2010/2011 ble valgt ved årsmøtet 10. mars 2010.

Styret for 2010/2011 er:

Leder: Morten Larsen

Nestleder: Andreas Rosland

Økonomiansvarlig: Stig Bjarne Wigestrand Moe

Næringslivsansvarlig: Asbjørn Morland

Systemansvarlig: Håvard Austad

Sekretær: Erlend Blegstad