Styret 2016 – 2017

Årsmøte for 2016 er overstått og det ble gjennomgått valgnøkkel for alle verv i styret. 

Communica ønsker nye styremedlemmer velkommen!

Styret for 2016/17 er:

Leder: Benedikte Thorvaldsen

Nestleder: Øyvind Hatland

Næringslivsansvarlig: Cathrine Thorsnes

Økonomiansvarlig: Fredrik Bontveit

Sekretær: Jone Tonning

Systemansvarlig: Christoffer Wollertsen