Styret 2019 – 2020

Styret 2019/2020 ble valgt ved årsmøtet 13. mars 2019.

Styret 2019/2020 er:

Leder: Lise Pettersen

Nestleder: Monica Alice Lunde

Næringslivsansvarlig: Adrian Evensen

Økonomiansvarlig: Andreas Brekken

Systemansvarlig: Runar Grøneng

Sekretær: Espen Larsen